New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach