Nowości
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Współczesne konflikty zbrojne
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1
Trening ekstremalny : ćwiczenia żołnierzy oddziałów specjalnych
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19