Nowości
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Terror\terroryzm : studium przypadku
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia