Nowości
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej