Nowości
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji