New items
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów