New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Studenckie prace naukowe
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach