New items
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku