Nowości
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Patologie i dysfunkcje w organizacji