Nowości
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Ekologia : słownik encyklopedyczny
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej