New items
Hazardous Materials : Managing the Incident
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3