New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
System ochrony zdrowia w Polsce
Electrical fires and explosions