New items
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej