Nowości
45 lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia