New items
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
System ochrony zdrowia w Polsce