Nowości
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Genetyka medyczna
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej