New items
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Położnictwo i ginekologia
EKG to proste
EKG w medycynie ratunkowej. / 1
Interna Harrisona. tom III