Nowości
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
ABC intensywnej terapii
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej