New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Kryptografia w teorii i praktyce
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo