New items
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Technologie energetyczne
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice