New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja