New items
Toksykologia. 1
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)