New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)