New items
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa