New items
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)