New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2