New items
EKG to proste
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Terror\terroryzm : studium przypadku