New items
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
ABC oparzeń
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki