Nowości
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Simpson medycyna sądowa