New items
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji : zagrożenia zdrowotne
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Dwie dekady walki z terroryzmem
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5