Nowości
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Scientific Protocols for Fire Investigation
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej