Nowości
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji