New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Neurologia
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Scientific Protocols for Fire Investigation