New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Terror\terroryzm : studium przypadku
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2