New items
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Krajowy system ratowniczo gaśniczy : etapy realizacji / Jan Miza