Nowości
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Trening ekstremalny : ćwiczenia żołnierzy oddziałów specjalnych
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
75 lat terenowej ochrony przeciwpożarowej ziemi lubuskiej / Marek Szczypczyk
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy