Nowości
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami