Nowości
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Simpson medycyna sądowa
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć