New items
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań