Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Simpson medycyna sądowa
Neurologia
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3