New items
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Wytrzymałość materiałów 1
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World