Nowości
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Straż Pożarna w Polsce Generałowie : Wydawnictwo przygotowane z okazji 100 lecia jedności ruchu strażackiego 1921 - 2021, 30 lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz 20 - lecia Klubu Generałów PSP RP / praca zbiorowa pod redakcją Macieja Schroedera, Romana Kaźmierczaka
Straż Pożarna w Zamościu : 140 lat historii
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World