New items
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin