New items
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa