New items
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Dwie dekady walki z terroryzmem
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1
Teorie stosunków międzynarodowych
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji