New items
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Logistyka w wybranych służbach mundurowych : straż pożarna