New items
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Logistyka w wybranych służbach mundurowych : straż pożarna