New items
Ochrona danych osobowych w służbach mundurowych
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa