New items
Komunikacja w kryzysie
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Naddniestrze : terror tożsamości,
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność