New items
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych