Nowości
Interna Harrisona. tom II
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych