New items
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Podręcznik Survivalu
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś