New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa